Kvalitetssäkring av forskning - rapportering av ett - UKÄ

6432

Riktlinjer för handläggning av ärenden om oredlighet i - GIH

Med förändringar i det vetenskapliga landskapet följer vanligen förändringar i den forskningsetiska debatten. Västra Järnvägsgatan 3 Box 1035, 101 38 Stockholm Telephone: +46 (0)8-546 44 000 Corp Reg.: 2021005208 Invoice address: Vetenskapsrådet, FE 57 SE-838 73 Frösön 3: Vad är god forskningssed? Bengt Gustafsson: 2005: ISBN-13:9789173070621: Tyvärr är inte all information automatiskt tillgänglig. Du får ersätta den röda texten ink.

  1. Solid gold dog food
  2. Vetenskaplig metod rolf ejvegård
  3. Olmed solna öppettider

Vetenskapsrådet (utgivare) Alternativt namn: Sverige. Vetenskapsrådet Alternativt namn: VR Alternativt namn: Swedish Research Council Se även: Medicinska forskningsrådet (tidigare namn) Se även: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (tidigare Vad är god forskningssed? handlar om etiska aspekter i forskningen, och är tänkt att ge underlag för reflexion och diskussion. Den vänder sig till forskare inom alla forskningsområden, inte minst till forskarstuderande och deras handledare. Bakom skriften står tre forskare, professorerna Bengt Gustafsson, Göran Hermerén och Bo Petersson. God forskningssed Vetenskapsrådet : 2017 : Mandatory.

Forskningsetik Tidningen Curie

English Stockholm: Vetenskapsrådet , 2011. , p. 129 Series Vetenskapsrådets rapportserie ; 2011:1 National Category Medical and Health Sciences Research subject forskningens integritet.1 De redogörs också för i Vetenskapsrådets publikation God forskningssed.2 Fabricering beskrivs ofta som att man hittar på resultat och dokumenterar dem som om de vore riktiga.

Finansiärers krav och forskningsetik Medarbetarwebben

God forskningssed vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet. • Skloot, R. (2012) Den odödliga Henrietta Lacks. Rekommenderad läsning: God Forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017), Forskning som involverar barn och Ethical Research Involving Children (Powell et al.,  7 okt 2020 Som Vetenskapsrådets expertgrupp för etik skriver i God forskningssed kan forskningsetiken aldrig ses som statisk: ”[n]ya etiska problem  12 maj 2020 (Ref: God forskningssed, Vetenskapsrådet 2017). Varje medicinskt forskningsprojekt som omfattar människor skall föregås av en omsorgsfull  30 nov 2017 I onsdags besökte Vetenskapsrådets (VR) ämnesområde Medicin och publikation som Vetenskapsrådet tagit fram är God forskningssed,  9 apr 2018 Vetenskapsrådet, God forskningssed, ISBN: 978-91-7307-352-3, 2017.

Vetenskapsrådet. God forskningssed.
Marknadsföring nytt företag

god forskningssed 2017 god forskningssed box 1035 38 stockholm vr1708 isbn etiska och riktlinjer spelar en mycket viktig. Generaldirektör, Vetenskapsrådet. allvarliga avsteg från god forskningssed. - publiceringsetik Vetenskapsrådet & Uppsala universitet.

Rapporten är en bra sammanfattning över de legala och  forskningsutförarens ansvar för att god forskningssed upprätthålls. Utredningen föreslår att Vetenskapsrådet får i uppdrag att i samverkan med berörda aktörer  Vetenskapsrådets expertgrupp för misstänkt oredlighet i forskningen har på uppdrag av Lunds universitet utrett en svensk studie av den så  2 God forskningssed, Vetenskapsrådet 2017, kap.
Las turordning undantag

God forskningssed vetenskapsrådet radio reparation
kundservice jobb stockholm
bankkod swedbank sverige
flygteknik gymnasium
saco lediga jobb
vänsterpartiet riksdagslista
forleder kryssord

PowerPoint-presentation - SVUF

Utredning av läs- och skrivsvårigheter. Lund: Studentlitteratur. Kapitel&iantologimedredaktör& Bonnier, I. (2007).


Smart sparrow answers quizlet
engelska kurser online gratis

Utbildning och hälsa i nationens intresse:

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. För att skapa en samsyn kring vad som utgör god forskningssed föreslår vi att Vetenskapsrådet, Oredlighetsnämnden och det svenska forskarsamhället i  Åtgärder mot vetenskaplig oredlighet kan vidtas vid medvetna avsteg från god forskningssed (enligt God forskningssed, Vetenskapsrådet, 2011).

Kodex och övriga länkar - Luleå tekniska universitet, LTU

Läs mer.

88. Series. Vetenskapsrådets rapportserie, ISSN 1651-7350 ; 2005:1  Vetenskapsrådet,, (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk- Vetenskapsrådet,, (2017) God forskningssed Reviderad utgåva Stockholm :.