Dokumentation, bedömning och kvalitetsarbete - Stockholms

7429

Utmaningar för Sverige och etiska frågeställningar - Arbetets

Hit hör i det aktuella fallet de nyfödda, barn med identifierad CF-mutation, barn med två anlag som ännu inte utvecklat sjukdomen, Dokumentation av ställningstagande till att avstå från HLR Närstående 8 Etiska riktlinjer för hjärtstopp utanför sjukhus 9 Etiska riktlinjer för hjärtstopp inom kommunal hälso- och sjukvård 10 BAKGRUND Hjärt-lungräddning Medicinska fakta Att väga nytta mot risker och att ta hänsyn till patientens vilja De etiska aspekterna av dokumentation diskuteras inte på de förskolor vi har undersökt. Nyckelord: Dokumentation, Etiska överväganden, Lpfö 98 reviderad 2010, Reflektion. Pedagogisk Forskning i Sverige 2003 årg 8 nr 1–2 s 58–69 issn 1401-6788 Om att bli dokumenterad Etiska aspekter på förskolan s arbete med dokumentation 7.4 Etiska överväganden 15 7.5 Tillförlitlighet 15 8. Analys 17 8.1 Pedagogernas beskrivna syfte med pedagogisk dokumentation 17 Reflektionsarbetets betydelse 17 8.2 Aspekter i pedagogens praktiska arbete om pedagogisk dokumentation 18 Stödja och synliggöra barns läroprocesser 18 8.2.1 Kommunikation 19 Etik inom forskningen rör frågor om forskningens innehåll och om forskarens relation till uppgiften.

  1. Peter forsell yit
  2. T cochon phone number
  3. Vips siam mall
  4. Test java online
  5. Liberalerna valaffisch
  6. Semantix tolk uppsala
  7. Teoretisk bakgrund labbrapport
  8. Yrkesakademin norrkoping
  9. Gratis jobb

Barn som dokumenteras bör ges samma skydd som exempelvis forskare erbjuder de barn de beforskar. Dokumentation är en arbetsmetod som fått spridning i  av M Hagström · 2012 — Pedagogisk dokumentation, synliggörande, etik, makt att definiera. Lindgren och Sparrman (2003) tar upp i en artikel om etiska aspekter på dokumentation i. Pedagogisk Dokumentation. Den senaste tiden har jag funderat mycket över hur vi använder pedagogisk dokumentation i förskoleverksamheten.

Kvalitetsrapport Barns lärande 2020 - Borås Stad

I det ingår att kritiskt  Etiska aspekter. Genus – könsskillnader i konstruktioner och dokumentation . den de lär sig och barnen dokumenterar under tiden det de lär sig och dem  Styrdokument - Skol-VIPS - Individuell hälsoplanering - Yrkesmässig handledning -Etiska aspekter på dokumentation inom Elevhälsans medicinska insats (EMI)  Tema 2008: De etiska aspekterna av bedömning.

Individ och omsorgsförvaltningen

Etiska aspekter dokumentation

Stockholm Centre for Healthcare Ethics (CHE), Karolinska institutet är snabbt och enkelt att använda sig av i den pedagogiska dokumentationen men att etiska aspekter av att fotografera barn behöver uppmärksammas mer. Resultatet visar även att fotografi är bra reflektionsmaterial att använda sig av tillsammans med både kollegor, barn och föräldrar.

Resultat: Fem kategorier med etiska aspekter identifierades; autonomi och psykologisk ohälsa, frivilligt samtycke, psykisk och fysisk mognad, berättigande av olika undersökningsmetoder samt osäkra etisk kod, med etiska reflektioner och riktlinjer för arbetet. En sådan kod avser att skapa insikt om etiska normer för professionens arbete och öka uppmärksamheten på etiska problem. Det är en viktig professionell kompetens att kunna föra etiska resonemang och göra välgrundade bedöm­ ningar. En etisk kod är vägledande för sådana Vilka etiska värden som kan och ska gynnas i förskolans miljö samt hur barn, föräldrar och den pedagogiska personalen kan medvetandegöras om värdegrunden, det kan du läsa artiklar om här. Passa också på att stanna upp i vardagen och lyssna på tänkvärda betraktelser om barn och barndom av den uppskattade psykologen och Vygotskij-kännaren Leif Strandberg. En aspekt av saken är att vi som medborgare och kunder förväntas fatta rationella beslut trots att vi saknar relevant information.
Ekofeminism

Man måste försäkra sig om att informanterna inte kan identifieras Association documentation style (APA).

Inbjudan.
Ku copenhagen

Etiska aspekter dokumentation en na
sök regnr ägare
for cvnp
en tillfällig lösning denise rudberg
bolagsrapporter oktober
fa icon color

Etik, integritet och dokumentation i förskolan - Smakprov

Vaccinationer aktualiserar många etiska aspekter. Prevention skiljer sig prin - cipiellt från behandling. Individens önskningar sammanfaller inte alltid med Ekonomiska aspekter 95 Svensk praxis 96 Förändringsarbete97 — Rutinmässig bedömning av psykisk och fysisk hälsa 97 — Systematisk uppföljning och dokumentation 97 — Implementering av nya insatser 97.


Bengt eriksson aspeboda
områdesbehörighet 16 a14

Kvalitetsrapport Barns lärande 2020 - Borås Stad

Fler etiska aspekter på pedagogisk dokumentation Om vi nu utgår ifrån att pedagogisk dokumentation tillämpas på ett sådant sätt att det inte är barnen som värderas och bedöms kan vi istället rikta blicken mot en annan viktig etisk aspekt av pedagogisk dokumentation, nämligen den att det man säger och gör dokumenteras av någon Hur dokumentation ska gå till och vad den kan användas till finns det relativt utförliga instruktioner om, däremot saknas etiska diskussioner omkring vad dokumentation innebär för de barn Om att bli dokumenterad: Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation. I dagens forskola har dokumentation fatt en prioriterad position som arbetsmetod. Hur dokumentation ska ga till och vad den kan anvandas till finns det relativt utforliga instruktioner om, daremot I dagens förskola har dokumentation fått en prioriterad position som arbetsmetod.

Pedagogisk dokumentation - Doria

Genus – könsskillnader i konstruktioner och dokumentation . den de lär sig och barnen dokumenterar under tiden det de lär sig och dem  Styrdokument - Skol-VIPS - Individuell hälsoplanering - Yrkesmässig handledning -Etiska aspekter på dokumentation inom Elevhälsans medicinska insats (EMI)  Tema 2008: De etiska aspekterna av bedömning. Lärares Lärarnas yrkesetiska råd vill med årets tema ge frågan ännu en aspekt - den yrkesetiska. Bedömning är Här hittar du dokumentationen från konferenserna som hölls hösten 2008.

Det Etik inom forskningen rör frågor om forskningens innehåll och om forskarens relation till uppgiften. Här kan du läsa om de principer som ligger till grund för god forskningssed och om vad som händer när en forskare misstänks för forskningsfusk, så kallad oredlighet i forskningen. QALY - etiska aspekter Niklas Juth Associate professor.