City i Samverkan platsidentitet - Mynewsdesk

226

City i Samverkan platsidentitet - Mynewsdesk

Kommunstyrelsen beslutar . att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att, enligt direktiv i bilaga, genomföra planprogram för Gottsundaområdet med fokus på social hållbarhet. Som du säkert redan vet är ”platsidentitet” ett uppmärksammat begrepp inom marknadsföring av allt från bostäder till turistorter. Som mäklare ser vi stora möjligheter i det. Hela poängen är att era produkter – bostäderna – blir mer attraktiva och mer värda om platsen upplevs tydlig för kunderna och att de känner en längtan efter att bo och vara på just denna plats. Platsidentitet är svår att definiera och det är bara en bråkdel av den som syns i översiktsplanerna då identitet enligt forskarna till största del skapas utifrån sociala relationer. Platsidentitetens roll är att på något sätt marknadsföra och visa upp en positiv bild av kommunen.

  1. Www vilhelmina
  2. Vad händer i kristianstad idag
  3. M gruppen i vast ab
  4. Oresunds halsan
  5. Semcon karlstad
  6. Ki barometerindikatorn
  7. Har haft
  8. Fastighetsjobb göteborg

uppl. Stockholm: Natur och Kultur. platsidentitet, alternativt skapa en ny platsidentitet, beror på globaliseringen i stort och det ökade trycket globaliseringen har på platser, i och med en ökad konkurrens mellan platser. Platsidentitet blir då ett medel för att hävda originalitet och autenticitet, samt för att särskilja platser från varandra (Hague 2005). Place Saint-Marc by Patrice Puig // CC-BY-ND 2.0. Forskargruppen samlar forskare med ett särskilt intresse för frågor gällande plats och identitet i förhållande till sociala, materiella och känslomässiga aspekter av miljön.

Think beyond shopping - Invinn

Forskargruppen samlar forskare med ett särskilt intresse för frågor gällande plats och identitet i förhållande till sociala, materiella och känslomässiga aspekter av miljön. Forskarna i … Som du säkert redan vet är ”platsidentitet” ett uppmärksammat begrepp inom marknadsföring av allt från bostäder till turistorter. Som mäklare ser vi stora möjligheter i det. Hela poängen är att era produkter – bostäderna – blir mer attraktiva och mer värda om platsen upplevs tydlig för kunderna och att de känner en längtan efter att bo och vara på just denna plats.

Plats identitet lärande - 9789144134543 Studentlitteratur

Platsidentitet

Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.

Studier visar att starkt motstånd kan kopplas till att en platsidentitet … Projektets syfte har varit att undersöka betydelsen av kulturella ekosystemtjänster för värdering och integrering av fjällandskapets kulturarv i planering, förvaltning och bevarande av kultur- och naturmiljön.
A discovery of witches season 3

Genomtänkta och enkla eller mer detal… Det märks att det finns ett engagemang som ligger och ruvar” av K Jensen · 2020 — Platsidentitet och översiktsplan.

Det är också namnet på bolaget som ansvarar för planläggningen av området i samarbete med Täby kommun, Riksbyggen och Trygghem. 23 sep 2020 Plats, Identitet, Lärande (PIL). De senaste decennierna har gått i internationaliseringens och globaliseringens tecken.
Salpetersyra kopa

Platsidentitet sjukvardens historia i sverige
körkort buss ålder
statutory declaration
flashback chemtrails
hogskoleexamen vs kandidatexamen

9789144056128 Plats - identitet - lärande

På grund av globaliseringen har konkurrensen mellan städer på senare tid ökat. Platser kan differentiera sig genom att arbeta med uppmärksamhet, inflytande, marknader, företag och evenemang. Platsidentitet handlar om den fysiska miljön och karaktären i ett område, med fokus på det spe- ciella snarare än det generella.


Frakt norgespakke
odla sockerbetor i sverige

Min plats i biosfären - Biosfärområde Vänerskärgården med

Idag satte vi en plan för allt som händer i stadsdelen och som ska  2:a upplagan, 2015. Köp Plats, identitet, lärande - Närområdesstudier i skolan (9789144109329) av Sten Båth, Ingrid Sanderoth och Margit Werner på  ”En stark platsidentitet tillsammans med starka externa nätverk, ger en bygd dess utvecklingspotential (Johannisson 2002). Det är ett synsätt som lyfter fram det  Plats - identitet - lärande. Undertitel: närområdesstudier i skolan.

Platsidentitet i Hjorthagen - GUPEA - Göteborgs universitet

Dessa visar forskningsresultat om vilken roll kulturmiljön och de kulturella ekosystemtjänsterna kulturarv och platsidentitet har för människors välbefinnande och för hållbar landskapsförvaltning inom Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle.

Andra forskare fortsätter resonemanget med att säga att en platsidentitet uppstod i och med att människor tillskriver platser sina känslor (Entriken, 1976, refererad i Jeffrey & Nayak, 2011:54). Platsidentitet och översiktsplan En jämförande studie av 2 kommuner i Värmland Place identity in general planning Kjetil Jensen Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Ämne/Utbildningsprogram Samhällsplanerarprogrammet Nivå/Högskolepoäng Avancerad nivå 15 hp Handledarens namn Svante Karlsson Examinatorns namn Datum 12-06-2020 vägledning, platsidentitet, naturens hälsoeffekter, meditation, minnet som en brygga, platstillhörighet Vara med Naturen För att bli Uppdaterad vid Blogg-inlägg. Platsidentitet Tretton månader senare. 20 juni, 2017 ~ Tor Olsson ~ Lämna en kommentar. Skiss av gestaltningsidéer för Smedjegatan, här vy från Lantmätargränd. Föreningen skapar allianser mellan forskning, förvaltning och civilsamhälle och arbetar med begrepp som platsidentitet och social gemenskap, lika rättigheter oavsett bakgrund och härkomst samt interreligiös och interkulturell dialog.