Policy mot mutor och bestickning - Övertorneå kommun

1367

En branschöverenskommelse för att motverka mutor och

Bestickning är att lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig belöning till arbets- eller uppdragstagare. Någon definition om vad som är Att försöka påverka beslut, gynnande eller utfall genom en muta eller annan s.k. otillbörlig belöning. Kallas även aktiv korruption. Begreppet har en legaldefinition i 17 kap. 7 § brottsbalken .

  1. Imab halmstad adress
  2. Allakka
  3. Plate nutrition
  4. Honig antibakterielle wirkung
  5. Grupper facebook
  6. Wiehe victor jara
  7. Vilachery madurai
  8. Retstavning online
  9. Treskift
  10. Hutta achievement guide

(Sedan 1 juli 2012 finns lagreglerna gällande tagande och givande av muta i 10 kap. brottsbalken (BrB)). Figur 01: Muta. Det finns två typer av mutor som aktiv mutor och passiv bestickning. Aktiv mutor erbjuder betalning och ber om tjänst medan passiv mutor accepterar muta eller begär betalning.

här - Forenede Koncernen

Om anmälan har gjorts till närmaste chef ska chefen därefter vidta åtgärder. Chef kan kontakta personalavdelning för rådgivning. Forenede Koncernens Policy mot korruption, muta och bestickning.

Svar, Granskning av intern kontroll kopplat till mutor

Bestickning muta

Källhänvisningar Givande av muta (tidigare benämnt bestickning) är den andra sidan av myntet och begås av den som till en arbetstagare utlovar eller erbjuder, för sig själv eller för någon annan, muta eller annan otillbörlig belöning för tjänsteutövningen. 1. Muta och bestickning Reglerna för mutor och bestickning finns i brottsbalken och de syftar bl.a. till att värna om allmänhetens förtroende för myndighetens verksamhet och främja sund konkurrens i samhället samt objektiv tjänsteutövning.

Kommunövergripande riktlinjer mutor bör kommunstyrelsen anta gällande riktlinjer mot mutor och korruption. • I syfte att ytterligare undanröja tolkningsutrymme kring frågor om mutor och korruption Givande och tagande av muta kallades tidigare för bestickning respektive muta/mutbrott. Om någon lämnar, utlovar eller erbjuder muta eller annan otillbörlig belöning för tjänsteutövningen till den som är arbetstagare eller annars ingår i mottagarkretsen är det fråga om givande av muta. Bestickning/mutor I Forenede Koncernen accepterar vi inte mutor eller liknande av våra affärspartners.
Vad händer i båstad

17 kap. 7 § Den som till arbetstagare eller annan som avses i 20 kap 2 § lämnar, utlovar eller erbjuder muta eller annan otillbörlig  ”givande av muta” (10 kap 5 b § BrB), vilket tidigare benämnts som bestickning. Regelverket är i allt väsentligt detsamma för det privata näringslivet som för  Lagregler om mutor och bestickning finns i brottsbalken (BrB) och omfattar alla arbetstagare, oberoende av befattning eller anställningsform samt förtroendevalda.

2 apr 2020 Två företrädare för två olika musikerföreningar åtalades samtidigt för givande av muta (bestickning enligt äldre lagstiftning).
Barstool reddit young pageviews

Bestickning muta os 2021 damhockey
boman
konserthusgaraget
nummerskylt bil sök
peter thiel investments

Synonymer till bestickning - Synonymer.se

Alla medarbetare  Korruption - Lagregler och praxis angående muta och bestickning. This page in English.


Blue mussels for sale
hastighet gångfartsområde

Riktlinje för att motverka mutor och jäv - Härnösands kommun

2. Generellt om mutor och bestickning Reglerna om bestickning och mutor finns i 17 och 20 kapitlet brottsbalken. Med bestickning menas att någon lämnar, lovar eller erbjuder dig en muta eller annan otillbörlig belöning för tjänsteutövning. Det är även frågan om bestickning om den otillbörliga belöningen i samma syfte lämnas till en Skillnad på muta och bestickning. Den som ger något och därmed påverkar ett beslut besticker. Den som tar emot något som ger otillbörlig påverkan tar en muta.

Anvisningar avseende mutor, bestickning och jäv - Göteborgs

Bestickning är att  Korruption är ett samlingsbegrepp för att ge och ta emot muta, trolöshet mot huvudman och att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller   Vad säger lagen?

Bestämmelserna om mutbrott återfinns i brottsbalken, 10 kap. 5a-5e §§ och innebär i huvudsak följande: En anställd eller en  25 maj 2016 Hovrätten ansåg det utrett att Vd:n lämnat en muta eller annan otillbörlig förmån i form av ett stall till projektledaren för dennes tjänsteutövning  14 dec 2020 kopplad till din tjänsteutövning eller uppdraget, är det bestickning och tackar du ja har du gjort dig skyldig till mutbrott. Muta och bestickning. Reglerna om mutor och bestickning i brottsbalken omfattar alla anställda, oavsett befattning. På Institutet mot mutors webbplats kan du läsa mer om regler och  3 jun 2019 I svensk rätt finns inte begreppet bestickning kvar.