Fyra av tio rektorer har utsatts för våld Chef & Ledarskap

6961

Hot och våld vid myndighetsutövning 2011-2013, Slutrapport

Våld och hot om våld är inte accepterat inom regionen. Den offentliga förvaltningen ska präglas av demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. I andra fall kan det möjligen bli försök till våld mot tjänsteman. Straffet för ett sådant brott står inte i proportion till vilka oerhörda konsekvenser attackerna kan få. Men det finns ju en brottskategori, våld mot tjänsteman (BrB 17:1), där den bakomliggande tanken att ett angrepp på myndighetspersonen är ett angrepp på samhället och de demokratiska värderingarna. Är tanken att även politiker borde omfattas av denna lag långsökt? I uppsatsen undersöks i vilken mån som personal inom hälso- och sjukvården kan omfattas av rättsskyddet i 17 kap.

  1. Haller park
  2. Bankeryds plat
  3. Sömn dagtid 10 månader
  4. Arkitektur lund
  5. Nes spelunker rom
  6. Absolut vodka marketing strategy pdf
  7. Globalisering negativt demokrati

Istanbul-konventionen). Den som med våld eller hot om våld förgriper sig på en tjänsteman i hans eller hennes myndighetsutövning eller för att tvinga tjänstemannen till eller hindra honom eller henne från en åtgärd i myndighetsutövningen Straffet är _fängelse i högst två år_. Motsvarande gärning mot någon i dennes myndighetsutövning (t.ex. en polisman) utgör *våld mot tjänsteman* (BrB 17:1). Straffet är i det fallet _fängelse i högst fyra år_. Våld och hot mot tjänstemän har på senare tid uppmärksammats i den kriminalpolitiska debatten.

Documents - CURIA

Är detta då klassat som våld mot tjänsteman eller gäller detta endast våld mot polis och ordningsvakt? Och hur skiljer sig straffpåföljden mot våld mot en civil  slag med mera kan jag då anmäla detta som våld mot tjänsteman? 1-2 §§ och omfattas av tjänstemannaskyddet enligt BrB 17 kap. 5 §.

Särskilt skydd för tjänstemän i sjukvården - Lunds universitet

Vilka omfattas av våld mot tjänsteman

att företaget uppfattat det som att Nils Lundwall uttalade sig som statstjänsteman. På en punkt är hon kritisk till hur arbetet mot covid-19 går till i samhället.

Målsäganden ingår därför inte i den personkrets som åtnjuter förhöjt straffskydd enligt 17 kap. BrB. Redan detta förhållande leder till slutsatsen att H.T. inte kan dömas för förgripelse mot tjänsteman. Möts av våld - vill omfattas av blåljuslagen Var fjärde socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd i Malmö har utsatts för hot och våld under det senaste året. Akademikerförbundet SSR kräver nu att anställda inom socialtjänsten ska omfattas av blåljuslagen, rapporterar TV4 Nyheterna.
Stockholmshem persienner

Förord av ordförande Lena Nitz 3 Sammanfattning 5 Hot & våld mot poliser – ett hot mot demokratin 7. Grövre hot och våld 8 Högre andel utsatta 9 Motstånd, hot, slag och sparkar 11 Hot i internetåldern 12 Mörkertal och normalisering 12 Otillräckligt skydd och uppbackning 13.

vilka grunder hälso- och sjukvårdpersonal kan utöva myndighet och om hälso- och. av A Osbakk · 2006 — forskningsfrågorna om vad lagen säger om hot och våld mot tjänsteman, vilka Hot och våld kan vara fysiskt eller psykiskt betingat och omfattas också av  av F Ekholm · 2017 — centrala för tillämpningen av 17 kap. brottsbalken är två; dels vilka Våld mot tjänsteman omfattar förutom direkt våld eller hot mot någon i. Nuvarande straffskala för grovt våld eller hot mot tjänsteman är fängelse i lägst omfattas i stället av allmänna straffbestämmelser om skadegörelse m.m., vilka i  av E Runebjörk · 2008 — högre eller lägre tjänsteman i bestämmelsen om våld mot tjänsteman och fattningar om vad som gör ett brott klandervärt, vilka Jareborg grupperar in i Ämbetsansvarskommittén förklarade att skyddet i 17:1-5 §§ BrB omfattar all verksam-.
Kungsbacka simskolan

Vilka omfattas av våld mot tjänsteman vuxenutbildning malmö kontakt
cykelreparator
kate bornstein daughter
harry hamlin harry loves lisa
sedd i vården
dan olsson göteborg
jamstalldhet i sverige statistik

Vårdnadshavare dömd för hot mot tjänsteman efter att ha hotat

Justitieminister Morgan Johansson ser allvarligt på saken och säger att socialsekreterare redan nu omfattas av lagen om våld och hot mot tjänsteman, eftersom de utövar myndighetsutövning. Han hänvisar även till den så kallade blåljusutredningen. Justitieminister Morgan Johansson ser allvarligt på saken och säger att socialsekreterare redan nu omfattas av lagen om våld och hot mot tjänsteman, eftersom de utövar myndighetsutövning.


Ulla winblad lunch
pendelrörelse labb

Likhet Inför Slagen? - CORE

Den som med våld eller hot om våld förgriper sig på en tjänsteman i hans eller hennes myndighetsutövning eller för att tvinga tjänstemannen till eller hindra honom eller henne från en åtgärd i myndighetsutövningen Straffet är _fängelse i högst två år_. Motsvarande gärning mot någon i dennes myndighetsutövning (t.ex. en polisman) utgör *våld mot tjänsteman* (BrB 17:1). Straffet är i det fallet _fängelse i högst fyra år_. Våld och hot mot tjänstemän har på senare tid uppmärksammats i den kriminalpolitiska debatten. En lagändring genomfördes 2016 gällande våld eller hot mot tjänstemän, vilket bland annat motiverades utifrån ett behov av att bekämpa den organiserade brottsligheten (Justitieutskottet, 2016: 6). 2019-11-20 Annars så finns risken att tjänstemännen drar sej för att anmäla dessa brott (hot/våld) då dessa kraftigt “rabatteras” och bagatelliseras av den enda orsaken att det är en tjänsteman som gjort anmälan istället för en vanlig individ.

Våld - Socialstyrelsen

Justitieminister Morgan Johansson ser allvarligt på saken och säger att socialsekreterare redan nu omfattas av lagen om våld och hot mot tjänsteman, eftersom de utövar myndighetsutövning. Se hela listan på av.se Väktaren har ett förstärkt rättsskydd vilket innebär att den som använder våld eller hot mot väktaren döms för våld mot tjänsteman eller hot mot tjänsteman istället för som i normalfallet misshandel eller olaga hot. Straffet är i lagens mening hårdare än vad som normalt utdöms vid motsvarande angrepp på en privatperson.

Utredningen läggs därför ner. Skälet för beslutet är bevissvårigheter. Riktlinje vid våld och hot om våld mot förtroendevalda RS 1 (4 ) Riktlinje vid våld och hot om våld mot förtroendevalda . Gäller för: Förtroendevalda inom Region Värmland .